Podmienky PayPerPost

Podmienky používanie sú platné od 1. augusta 2012