Affiliate program

Podmienkou je vloženie odkazu na váš portál alebo na ľubovolnú www stránku. Odkaz musí byť v tvare http://payperpost.sk/?ref=vaslogin. Po prekliknutí sa na náš portál sa vytvorí COOKIE s platnosťou 30 dní. Ak sa do tohto obdobia zaregistruje nový užívateľ získate províziu v závislosti na type novéh užívateľa: